อาจารย์ปราณี ฝากเชิญชวน นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาช่วยสนับสนุนซื้อสินค้าของ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริหารมูลนิธิสายใจไทย ฯ สินค้าผลิตโดยผู้บาดเจ็บและทุพพลภาพจากการปกป้องประเทศชาติ มีสินค้าหลากหลาย หาของชำร่วย ของที่ระลึก เครื่องแก้ว เซรามิค เครื่องหนัง งานเพ้นท์ รายได้นำมาสมทบทุนมูลนิธิ ฯ เพื่อให้ มูลนิธิ ฯ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ในอันที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ จากการต่อสู้เพื่อประเทศชาติ ขยายตัวเพิ่มพูนขึ้นตามลำดับมาจนปัจจุบัน เชิญที่ร้านถนนศรีอยุธยา ติดกับสน.พญาไท พบกับ อาจารย์ปราณี ได้ ซึ่งอาจารย์จะอยู่เฝ้าที่ร้านของมูลนิธิ ฯ เฉพาะวันอังคารค่ะอาจารย์อยู่เวร คอยต้อนรับ
สามารถดูรายละเอียดของ มูลนิธิ ฯและสินค้าที่ระลึกได้ที่
https://g.co/kgs/BJcuJi