วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องเกียรติยศ ตึก ๒ มีการมอบทุนทั้งหมด ๘๔ ทุน อาทิ ทุนครุทายาท ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล ส่งเสริมการศึกษาต่อวิชาครู ๗ ทุน รวม ๑๐๕,๐๐๐ บาท โดย ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ คุณนันท์นภัสร์อร ชาญเชาวน์กุล คุณสิริพรรณ กมลรัตนพูล และทุนจากหนังสือ ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล รวมทั้ง ทุนจากสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ได้ร่วมมอบทุนให้จำนวน ๒๐ ทุน รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต.อ. รุ่น ๒๙ รวมกันมอบให้ ๓๒ ทุน รวม ๕๐๓,๐๐๐ บาท และ ต.อ. รุ่น ๔๔-๔ รวมกันมอบให้ ๑๕ ทุน รวม ๑๗๕,๐๐๐ บาท ฯลฯนายสมยศ นะลำเลียง นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ได้ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ด้วย