ทพ. สมยศ นะลำเลียง นายก สนตอ. วาระ 2563-2564 ได้เข้ากราบแนะนำตัวและ เข้าร่วมประชุมขอรับทราบข้อมูลเบื้องต้น กับ ประธานกรรมการ น.อ. (พิเศษ) นพ. ไพศาล จันทรพิทักษ์ พร้อมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการอาจารย์เก่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ รร.เอเซีย