วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น.

      สนตอ.วาระ 2562-2563 จัดงาน Thank you party ณ โรงแรมเอเชีย ห้องกิ่งเพชร (มีการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้างาน) พี่ๆน้องๆ คณะกรรมการบริหารและท่านที่ปรึกษาร่วมงาน ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายก สนตอ.วาระ2562-2563 กล่าวขอบคุณ อาจารย์ และ พี่ๆน้องๆ นักเรียนเก่า และอวยพรนายกสมาคมฯและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ทพ.สมยศ นะลำเลียง นายก สนตอ.วาระ2562-2563กล่าวแนะนำตัวและความมุ่งมั่นที่่จะเข้ามาเป็นผู้นำในการขับเคลือนสนตอ.วาระ2563-2564 ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตนายกสมาคมฯ และ คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานชมรมวิ่งเตรียมอุดมศึกษา กล่าวอวยพร นายกสมาคมฯและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ และขอบคุณพี่ๆน้องๆนักเรียนเก่าฯ งานเลี่ยงสังสรรค์เต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่น รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะของพี่ๆน้องๆนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกัน ขับร้องเพลงปิ่นหทัย และบูม เตรียมอุดม พวกเรานักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา จะร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราคงอยู่สืบไป

โปรดติดตามภาพเพิ่มเติมและกิจกรรมต่างๆของ สนตอ.ได้ที่ Facebook สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปชส สนตอ.2562-2563