วันที่พฤหัสที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เวลา ๑๗.๐๐ น.
ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายกสนตอวาระ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ แสดงความยินกับ ทพ.สมยศ นะลำเลียง นายกสนตอ.คนใหม่