Facebook : Triam Udom Market Place จัดทำขึ้นโดย นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา จากหลายรุ่น
-สร้างขึ้นเมื่อ 15 เมษายน 2020
-โดยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา สามารถ เข้ามาโพสต์ แชร์/ขาย/ฝากสินค้าของนักเรียนเก่าฯ แต่ละท่าน ด้วยตนเอง ในช่วง ภาวะ โรคระบาด โควิด-19

ทำให้ ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ต้องประสพปัญหาไปด้วย

อีกทั้งเป็นที่พบปะพูดคุย กลุ่มนักเรียนเก่าได้

โดยจัดทำแยกรายการเป็นหมวดหมู่ ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ในเพจ
-สำหรับการ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก จะต้องทำตามกฎกติกาที่มีระบุไว้ หากนักเรียนเก่าฯท่านใดสนใจ เพื่อเป็นสมาชิก สามารถเข้าไปสมัครหรือติดตามเพจได้ ที่ https://www.facebook.com/groups/224996608848796/about/

อนึ่ง : สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ เห็นว่าเป็นเพจที่ดี จึงเพียงนำมาแชร์ข้อมูลต่อ
เพื่อให้นักเรียนเก่าฯได้ทราบ หากมีข้อสอบถาม
ท่านสามารถสอบถามไปยัง แอดมิน
เพจ Facebook : Triam Udom Market Place โดยตรง