วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ เขตปทุมวัน กทม

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ (สนตอ.) จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้อาจารย์เก่าและมอบรางวัลการวิ่งสะสมคะแนนของชมรมวิ่งเตรียมอุดมศึกษา

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายกสมาคม สนตอ. ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สนตอ. และอาจารย์นวลน้อย เจริญผล ประธานชมรมอาจารย์เก่าฯ จัดทีมสาธารณสุขมาฉีดวัคซีน แจกของที่ระลึกและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับอาจารย์เก่า จำนวนรวม 120 คน และร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ วสุณี รักษาจันทร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานชมรมอาจารย์เก่าฯคนใหม่ จากนั้นได้ร่วมกันถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกและมอบรางวัลผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันวิ่งสะสมคะแนนและระยะทางของชมรมวิ่งเตรียมอุดมศึกษาฯ