คณะกรรมการ สนตอ.อนุกรรมการ ,ชมรมอาจารย์เก่า และ นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

อดีต รองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ อุดม วัชรสกุณี

ณ ศาลา ๑ วัดเทพศิรินทราวาสฯในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๖๓ 

เวลา ๑๘.๓๐ น.