มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดีรักษาผู้ป่วยจากโรค COVID-19

มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา นำโดยคุณนฤมล ศิริวัฒน์ (ต.อ.38)

ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้ไปมอบเงินจำนวน 310,000 บาท ซึ่งนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาหลากหลายรุ่นในหลายจังหวัด

และผู้ร่วมศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนการทำงานรักษาผู้ป่วยจากโรค COVID-19 โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ (ต.อ.39)

ผอ.รพ.รามาธิบดี เป็นผู้รับมอบมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา นำโดยคุณนฤมล ศิริวัฒน์ (ต.อ.38) ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ

ได้ไปมอบเงินจำนวน 310,000 บาท ซึ่งนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาหลากหลายรุ่นในหลายจังหวัดและผู้ร่วมศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดี

เพื่อสนับสนุนการทำงานรักษาผู้ป่วยจากโรค COVID-19 โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ (ต.อ.39) ผอ.รพ.รามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ
ติดตามข่าวได้ที่TNN2 News : 13 เมษายน 2563#เตรียมอุดมศึกษา #มูลนิธิรามาธิบดี #TNN2 #ทรูวิชั่นส์ช่อง784

https://www.facebook.com/123328611069608/posts/2831094963626279/?d=n

https://www.instagram.com/p/B-6YI9KhTMe/?igshid=1k5h959da35ks

https://twitter.com/tnn2tvs784/status/1249595838080270336?s=21