บรรยายพิเศษ เรื่องภัยแล้ง และ PM 2.5

บรรยายพิเศษ โดย ดร.สมบัติ อยู่เมือง ต.อ.37 GIS THAI

เรื่ององค์ความรู้ในการบริหารจัดการพิบัติภัยแล้ง และฝุ่น PM2.5

บรรยายพิเศษ โดย ดร.สมบัติ อยู่เมือง ต.อ.37 GIS THAI เรื่ององค์ความรู้ในการบริหารจัดการพิบัติภัยแล้ง และฝุ่น PM2.5วันที่ 20 ก.พ. 63 เวลา 17.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ สนตอ.

โปรดติดและเอกสารการบรรยาย และ ตามคลิปการบรรยาย 

ซึ่งจะนำมาโพสต์ต่อไป ได้ที่

Facebook : สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโดยฝ่ายวิชาการ สนตอ.https://www.facebook.com/160616020761632/posts/1519238278232726/