วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะครูอาจารย์ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา ผู้แทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน คณะนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมพิธีถวายบังคมฯและวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา