นายแพทย์ สมเกียรติ ศิริวิมลมาศ ต.อ.41 ห้อง 833/153 ร่วมกับพี่ชายและน้องชาย

ที่เป็นนักเรียนเก่าเตรียมอุดมเช่นเดียวกันได้ผลิตและส่งมอบห้อง negative pressure ให้โรงพยาบาลบำราศนราดูรไปแล้ว

โดยใช้เงินส่วนตัว มอบให้กับผอ. รพ. บำราศนราดูร เอาไว้ใช้กับโรคระบาดได้ทั่วไป ออกแบบการใช้งานได้เอง

โดยติดตั้งแบบประกอบเข้าตัวตึก ด้วยตู้ containerที่นำ มาดัดแปลงใช้งานได้เป็นอย่างดี

ข้อมูล ในวันที่ 31 พ.ค.63