โครงการ ตอ. 41 ร่วมสู้ covid กับเพื่อนหมอ โดยรวบรวมเงินบริจาค เพื่อ บริจาคและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ 15 รพ.
โรงพยาบาลที่มีเพื่อน ตอ.41 ที่เป็น ผอ.และ รองผอ.จำนวน 15โรงพยาบาล

ได้แก่ 1.รพ.พระพุทธบาท สระบุรี 2.รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี 3.รพ.ระโนด สงขลา 4.รพ.ภูมิพล กทม.

5.รพ.พยุห์ ศรีสะเกษ 6.รพ.สิงห์บุรี 7. รพ.ปราสาท สุรินทร์ 8. รพ.สงขลา 9.รพ.หนองเรือ ขอนแก่น

10. รพ.มหาราชโคราช 11. รพ.ปัตตานี 12.รพ.ค่ายสุรนารี 13.รพ.เลิดสิน กทม 14.รพ.อ่างทอง 15.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

เริ่มตั้งแต่ มีนาคม- 27 พ.ค. 2563