วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรือเอก นพ.นิมิต ประสิทธิ์ดำรง ตอ.48

เป็นสะพานบุญและร่วมบุญในการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ต้องใช้ใน รพ.จังหวัดพัทลุง

โดย ท่านอภิชาติ เทพหนู รองอธิบดีศาลจังหวัดมีนบุรี โดยมีคณะเพื่อนฝูงเป็นต้นบุญ