นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาร่วมสมทบทุนบริจาคข้าวหอมมะลิแก่
โครงการครัวพระราชทาน องค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย จำนวน 1,865 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยCOVID-19

ส่งมอบในวันที่ 2 มิ.ย.63