เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก ชนวุฒิ เบญจานุวัตร (ตอ.43) ตัวแทนกลุ่มประชาชนจิตอาสา

ได้นำเงินบริจาค หน้ากากอนามัย ต้นไม้ สิ่งของอุปโภค ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต และแบ่งปันใน “ตู้ปันสุข”

เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.facebook.com/cupsaa/posts/1610952902394596