ดร.ไกรสร ชัยโรจน์กาญจนา (ต.อ.35)และพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาว ต.อ. แจกไข่ บรรเทาความเดือดร้อน ช่วงโรคระบาดโควิด-19 ในวันที่ 5 มิ.ย. 63 – 7 มิ.ย. 63 ที่หมู่ 7 บ้านฟองใต้ อ น้ำหนาว หมู่ 11 บ้านวังกวาง ,หมู่ 9 บ้านห้วยยางทอง , หมู่ 1 บ้านวังกวาง และ หมู่ 2 บ้านวังกวาง 732 หลังคาเรือน และจะรวบรวมเงินบริจาคเพื่อทำการแจกในโอกาสต่อไป เตรียมอุดมรวมน้ำใจ ช่วยไทยสู้โควิด