สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ พงศ์ราม รามสูต (ต.อ.41)

ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์