สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณก้องภพ รื่นศิริ  ต.อ.37

ประธานมูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริในโอกาสที่ ได้รับ รางวัลเกียรติยศ…บนเส้นทางชีวิต ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลดีเด่นแห่งปี”

สาขา กวีนิพนธ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม 

จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย มอบให้ไว้

ณ วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563