สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ (ต.อ.34) ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร