21 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00-15.30 น. ” วันวานยังหวานอยู่ / NO 2 งานเลี้ยงรุ่น ตอ. 35 ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม. ท่านประธานรุ่น ตอ. 35 Somthavin Chanrasmi และคณะกรรมการรุ่น ฯลฯ มี ตอ. 35 มาร่วมงาน 280 ท่าน