งานเลี้ยงรุ่น ตอ.36 : 11 มิถุนายน 2559

11 มิย. 2559. งานเลี้ยงรุ่น ตอ.36. เวลา 18.00 – 23.00 น. สโมสรกองทัพบก วิภาวดี. กทม. มีชาวตอ.36 มาประมาณ 200 คน