สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.พสุ โลหารชุน เตรียมอุดมรุ่น 37 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป