เพื่อนๆ ตอ.38 มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก คุณนฤมล ศิริวัฒน์ เป็นตัวแทนรุ่น เสนอสน.ตอ.เพื่อดำรงตำแหน่ง นายกสน.ตอ.วาระปี 59-60
และเลือกคุณโกมินทร์ พิมทะโนทัยเป็นประธานชมรมนักเรียนเก่า ตอ.38 วาระปี59-60 เช่นเดียวกัน
ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยคะ