สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สมชาย จึงมีโชค ต.อ.รุ่น38 ที่ได้รับรับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านการศึกษาแพทย์) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร