สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา (ต.อ.รุ่น38) ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558