สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ นายปริญญา ยมะสมิต เตรียมอุดม รุ่น 39 เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองผู้ว่าการ(วิศวกรรมและก่อสร้าง) การประปานครหลวง