สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณสมศักดิ์ จังตระกุล ตอ. 40 เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป