สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายสนิท ขาวสะอาด (ต.อ.รุ่น41)

ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี