สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นสพ.ดร.พงศ์ราม รามสูต (ต.อ.รุ่น41) ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยแอนติบอดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น สภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2559 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องแอนติบอดีมนุษย์ สำหรับรักษาไข้เลือดออก โดยจะเข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับรางวัล นิสิตเก่าดีเด่น มหาวทิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558 โดยจะเข้ารับโล่ห์เกียรติยศในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน