5 พฤศจิกายน 2564 คุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายกสมาคม นำคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะคุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน (ต.อ.39) นายก สนตอ. วาระ 2560 – 2561 ที่ปรึกษา สนตอ. และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อหารือและขอคำแนะนำการจัดกิจกรรมของสมาคม