เกรียงยศ สุดลาภา นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
พร้อมคณะกรรมการบริหาร ปี2565-2566
ถวายสักการะต่อพระบรมรูป รัชกาลที่5 เพื่อเป็นสิริมงคลในวาระเริ่มการทำงาน