เมื่อวันที่ 26 กค. 2565 ที่ผ่านมา ผศ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร ประธานกรรมการจัดงานเดิน-วิ่ง ปิ่นหทัยรัน 84ปี ต.อ. สนตอ. เป็นประธานจับฉลากรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรมปิ่นหทัยรัน 84 ปี ต.อ. และทำได้ครบตามเป้าภายในกำหนดวันที่ 15 กค.ที่ผ่านมา

กิจกรรมปิ่นหทัยรัน 84ปี ต.อ. มีผู้สมัครร่วมงานถึง 1,039 คน มีการสะสมระยะทางวิ่งได้ 61,806 กม. และได้แคลอรี่ในการออกกำลังถึง 618,988 แคลอรี่ ทั้งนี้มีผู้สมัครบรรลุได้ตามเป้าหมาย (วิ่ง 84 กม. หรือ ออกกำลังกาย 8,400 แคลอรี่) รวมทั้งหมด 349 คน

งานกิจกรรมครั้งนี้ ทางสนตอ. ได้จัดทำระบบวัดผลการวิ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะขสำหรับนักเรียนต.อ. 3,825 คนในปีนี้ และส่งมอบให้โรงเรียนไว้ใช้โอกาสต่อไป

ยอดคนเข้าร่วมกิจกรรมปีนี้ รวมแล้วสูงถึง 4,864 คน🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♀️

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ และ ได้สุขภาพที่ดีกลับไปด้วยทุกคน

ขอขอบคุณทุกๆ คนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้และหวังว่าจะพบกันอีกในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป