ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 85 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.)

มีผลงานที่ได้รางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท ได้แก่
นายภูริทัต ชูชัยยะ ตอ.81

ที่มาและความหมายของตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์นี้มีที่มาจากงานเดิน-วิ่ง ที่จัดขึ้นทุกปี โดยสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทําให้นักเรียนเก่าหลายๆรุ่นได้กลับมารวมตัวกัน เพื่อ “สานสัมพันธ์ ” และ “สานสายใย” ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอีกครั้ง ในโอกาสครบรอบ 85 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สัญลักษณ์นี้จึงออกแบบเป็นเลข 85 ที่มีรูปร่างเหมือนนักวิ่งขณะออกตัววิ่ง สื่อถึงการที่ทุกคนได้กลับมารวมตัว “สานพลัง” กันอีกครั้งในงานเดิน-วิ่งครั้งที่จะถึงนี้ และสื่อถึงการออกตัวครั้งใหม่ของประชาคมเตรียมอุดมศึกษา หลังจากการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพื่อพัฒนาความเป็น “เตรียมอุดมศึกษา” ให้ ก้าวทันสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อไป

 

รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับรางวัล 10,000 ได้แก่
นายฐานิสร์ ภูมัย ตอ.43

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินสด ท่านละ 5,000 บาท ได้แก่
นายฐานิสร์ ภูมัย ตอ.43


นายปฎิภาค มิลินทประทีป(มีสมบูรณ์พูนสุข) ตอ.57

 

สำหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดท่านอื่นซึ่งล้วนมีความตั้งใจและออกแบบได้อย่างยอดเยี่ยมจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เป็นการขอบคุณทุกท่าน ทั้งนี้กิจกรรมการประกวดการออกแบบฯมุ่งเน้นให้เกิดการสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่า เพื่อสานพลัง สานสายใย ชาวเตรียมอุดมฯ ให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น โดย สนตอ. จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลทุกท่านในลำดับต่อไป