สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมอุดมศึกษาฯ ขอแสดงความยินดีกับนาย ดามพ์ บุญธรรม (ต.อ. 45) ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำซาอุดิอาระเบีย