ในวาระครบรอบ “84 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา”สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสมทบทุน บูรณะตึก 3

 

ตึก 3 ในวันนี้ มีอายุ 81 ปี
สภาพชำรุด ทรุดโทรม
ถึงเวลาที่ต้องบูรณะ ซ่อมแซม
ให้มั่นคงแข็งแรง

ในวาระครบรอบ
“84 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา”
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสมทบทุน
บูรณะตึก 3

 

ร่วมสมทบทุนได้ที่

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์
เลขที่ 052-0-47713-8
ชื่อบัญชี”กองทุนพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา”(CUPSAA)

 •  
  กรุณาส่งข้อมูลผู้บริจาค และหลักฐานการโอนเงิน ทาง google form https://forms.gle/rG5uUoRRLUSkgxUN7
 •  
  ยอดเงินบริจาคตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป รับการจารึกชื่อ ผู้มีอุปการคุณ ณ ตึก 3
 •  
  สอบถามข้อมูลและติดตามความคืบหน้าของโครงการบูรณะตึก 3 ได้ทางเพจ 84 ปี “เตรียมอุดม สามสัมพันธ์” https://www.facebook.com/84thTriamUdomSuksaRenovationProject/
 •  
  หมายเหตุ: ใบเสร็จรับเงินของสมาคมฯไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

“พระเกี้ยวน้อย ยิ่งใหญ่ตลอดกาล”

7 ตุลาคม 2564
 
ธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ
นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ 2564-2565