วันที่15 ธค. 2565 คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ นำโดย นายเกรียงยศ สุดลาภา นายกสมาคมฯ และคณะผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ ได้เข้าพบ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ต.อ.44) อธิการบดีจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อพูดคุยปรึกษาถึงความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาจากระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายข้ามไปสู่ระดับอุดมศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย การร่วมกันเตรียมความพร้อมของเด็กมัธยมเพื่อให้นักเรียนทราบแนวทางของตนเองอย่างชัดเจนมากขึ้นในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย และยังได้พูดคุยถึงเรื่องอื่นๆด้านการศึกษา ให้มีความสอดคล้องในแนวทางการพัฒนาร่วมกันเพื่อนักเรียนต่อไป