วันนี้ วันที่ 3 มกราคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาวเตรียมอุดมศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ในปีนี้โรงเรียนได้จัดพิธีทำบุญครบรอบวันเกิดของโรงเรียน โดยในช่วงเช้ามีการถวายภัตตาหารเช้า ต่อด้วยพิธีตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 20 รูป ณ บริเวณอนุสรณ์สถาน ศ.มล. ปิ่น มาลากุล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสถานศึกษาอีกหลายแห่ง เสร็จพิธีตักบาตรแล้วนั้นพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ รับผ้าป่าการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ ปิดท้ายด้วยพิธีมอบเข็มเกียรติยศให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ทั้ง3 ท่าน ได้แก่ คุณธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายกสนตอ วาระ 2562-2563 ทพ.สมยศ นะลำเลียง นายก สนตอ. วาระ 2563-2564 และ คุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายก สนตอ. วาระ 2564-2565 จากรุ่น 41 42 และ 43 ที่ได้รับเข็มเกียรติยศ “ปิ่น ต.อ.” ในครั้งนี้ด้วย