ตึก3 เป็นอาคารเรียนของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2483 ปัจจุบันมีอายุ 83 ปี นับเป็นมรดกแห่งประวัติศาสตร์การศึกษา และเป็นมรดกทางด้านสถาปัตยกรรม จากการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งเป็นผู้ออกแบบพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

ด้วยอายุอันยาวนาน จึงทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงจำเป็นต้องบูรณะให้แข็งแรงปลอดภัย

“ โครงการบูรณะตึก3 ” เป็นโครงการที่ริเริ่มสมัย สนตอ.วาระ 2559-2560 ผ่านเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตั้งแต่การกำหนดรูปแบบโครงการ การสำรวจตัวอาคาร การกำหนดขอบเขตงาน การประมาณการงบประมาณปรับปรุง การระดมทุนมาหลายยุคสมัย ผ่าน ผอ.รร.มา 4 ท่าน ผ่าน สตนอ. มา 7 สมัย โดยความพยายามทั้งหมดนี้ เพื่อบูรณะอาคารโรงเรียนซึ่งมีอายุเก่าแก่อยู่ในสภาพชำรุด ทรุดโทรม ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย สวยงาม และอยู่ในสภาพที่ดีสำหรับการใช้งาน คงคู่อยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต่อไป จวบจนปัจจุบัน สนตอ วาระ 2565-2566 จากการรวบรวมเงินทั้งหมดได้ 16.2 ล้านบาท และส่งมอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อดำเนินการบูรณะซ่อมแซมตึก 3 ให้กลับมาอยู่ในสภาพใช้งานได้ดังเดิม

ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ สนตอ.จึงได้จัดพิธีส่งมอบเงินให้กับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย ท่ามกลางสักขีพยานทุกท่าน โดยต่อจากนี้โรงเรียนจะได้ดำเนินการจัดหาตามระเบียบและ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างต่อไป เราทุกคนเฝ้ารอวันที่จะได้เห็นตึก3 กลับมาสวยสง่าคงคู่กับโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ตลอดไปดังเดิม

#เตรียมอุดมศึกษา
#85ปี
#สนตอ