เกรียงยศ สุดลาภา ต.อ.44 นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี พ.ศ. 2565-2566 กล่าวถึงความตั้งใจจริงที่จะสานต่อกิจกรรมดี ๆ ของ สนตอ.ให้คงอยู่ต่อไป หลังจากที่ต้องอยู่กับโควิดมากว่าสองปีเต็ม
เกรียงยศ กล่าวถึงนโยบายหลักสามข้อที่จะนำมาใช้ในการบริหารงานของ สนตอ. เพื่อมอบกิจกรรมดี ๆ ให้นักเรียนเก่าเตรียมอุดมทุกคน นั่นคือการใช้หลัก 3 สาน “สานสัมพันธ์ สานพลัง สานสายใย” เริ่มจาก
“สานสัมพันธ์” (Reconnect) เพื่อเชื่อมทุกคนให้กลับมาพบกันในวันนี้ โดยใช้กิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องทุกรุ่น มาพบปะสังสรรค์ร่วมกันให้มากที่สุด
“สานพลัง” (Reenergize) นโยบายหลักในการเพิ่มพลังการทำงานของพวกเราทุกคนภายหลังจากที่ได้กลับมาพบปะกันอีกครั้ง เพื่อให้สนตอ. ของพวกเราเต็มไปด้วยพลังที่จะจะส่งมอบสิ่งดีๆ ให้รุ่นต่อ ๆ ไป
“สานสายใย” (Reunite) มุ่งสร้างสรรค์กิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งงานคืนสู่เหย้า “ร้อยรวมใจ คืนถิ่น ปิ่นหทัย” ปิ่นหทันรันครั้งที่22 กิจกรรมเสริมวิชาการให้นักเรียนปัจจุบัน กิจกรรมสันทนาการให้กับอาจารย์อาวุโส และกิจกรรมอื่น ๆ อีก เพื่อพวกเรานักเรียนเตรียม จะประสานสายใยสัมพันธ์กันจากรุ่นสู่รุ่น
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ สนตอ. มุ่งมั่นมอบให้นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อนักเรียนและคณาจารย์ทุกคนจะสามารถพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็น เพื่อมุ่งเสริมสร้างความโดดเด่นและความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา ดังบทกลอนนี้

🔸สานสัมพันธ์ น้องพี่ ที่ห่างหาย
สานพลัง ใจกาย มุ่งหมายมั่น
สานสายใย ร้อยหัวใจ ไว้ด้วยกัน
เตรียมรอวัน คืนถิ่น ปิ่นหทัย🔸