📣📣 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งปิ่นหทัยรันครั้งนี้มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ แม้ว่าทีมงานทุกคนจะตั้งใจทำงานมากแค่ไหน ถ้าไม่ได้การสนับสนุนจากทุกท่านงานคงมิอาจสำเร็จลุล่วงอย่างดีได้เช่นนี้
ขอได้รับความขอบคุณจากใจทีมงานทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะ

#สนตอ #18มิย66
#สานสัมพันธ์สานพลังสานสายใย