คุณเกรียงยศ สุดลาภา นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา วาระ2565-2566 และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการทำงานลงแล้ว ขอถือโอกาสนี้กล่าวขอบคุณ นักเรียนเก่าทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา รวมถึงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและคณาจารย์ทุกท่าน ทุกฝ่าย นักเรียนปัจจุบัน สมาคมที่ร่วมกิจกรรมทุกสมาคมฯ ผู้สนับสนุนทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน ที่ทำให้การทำงานครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี และในอนาคตหากมีกิจกรรมใดที่คณะกรรมการรุ่นที่ 44 สามารถช่วยเหลือ สนับสนุนได้ รุ่น44 ทุกคนมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนในกิจกรรมของ สนตอ. ต่อไปค่ะ

#สนตอ

#สานสัมพันธ์สานพลังสานสายใย
#ช่วงเวลาที่ดีทีสุดแม้เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ