นายเกรียงยศ สุดลาภา นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ วาระปี พ.ศ.2565-2566 และนายเอกชาติ ชาติยานนท์ (ต.อ.44) ประธานฝ่ายกิจกรรม และประธานจัดงานปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22 มอบรายได้ และของบริจาค จากกิจกรรมเดินวิ่ง ปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22 ให้กับ พันตำรวจโทหญิง เสาวณีย์ เรืองสุภาภิชาติ ตัวแทนจากมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงโรงเรียนในความดูแล ของมูลนิธิฯ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ต่อไป
#สนตอ
#ปิ่นหทัยรันครั้งที่22
#สานสัมพันธ์สานพลังสานสายใย