สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ ประธานนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่ 44-4 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาวาระที่ 2566-2567 และขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสมาคม ฯ ทุกท่านในวาระที่2566-2567 นี้ด้วยค่ะ
#สนตอ.