Triam Grow!! กับกิจกรรมดีๆในปีนี้ถึงปีหน้า ที่สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา (สนตอ.) มอบให้น้องๆเตรียมอุดมฯ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, Thailand

  Triam Grow!! กับกิจกรรมดีๆในปีนี้ถึงปีหน้า ที่สม […]

ปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22

สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถนนพญาไท, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, Thailand

กิจกรรมงานวิ่งปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22

ปิ่นหทัยรัน 24

เตรียมพบกับงานวิ่ง ปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 24 วันที่ 16 มิ […]