พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 23 ตุลาคม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, Thailand

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึก […]