เรียนเชิญ สามัญสมาชิก สนตอ. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

เรียนเชิญ สามัญสมาชิก สนตอ. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ รร.เตรียมอุดมศึกษา

anthicha12

23 มิถุนายน 2022