เรียนเชิญ สามัญสมาชิก สนตอ. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

เรียนเชิญ สามัญสมาชิก สนตอ. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ รร.เตรียมอุดมศึกษา

anthicha12

23 มิถุนายน 2022

โครงการขายของที่ระลึก 84 ปี เตรียมอุดม

เนื่องในโอกาส 84 ปี โรงเรียนเตรียมฯ ขอเชิญชวนชาว “เด็กเตรียม“ ร่วมฉลองด้วยการแสดงสปิริตความภูมิใจ การซื้อของที่ระลึก ที่คัดสรรมาด้วยคุณภาพ ทั้งการออกแบบ และการจัดหา

anthicha12

29 เมษายน 2022

ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสมทบทุน บูรณะตึก 3

ในวาระครบรอบ “๘๔ ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา”สมาคมน้กเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสมทบทุน บูรณะตึก ๓

anthicha12

27 เมษายน 2022

พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สนตอ. ทำพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อเป็นสิริมงคล ให้การดำเนินงานของสมาคมฯ ประสบผลสำเร็จด้วยดี

anthicha12

27 มกราคม 2022

สนตอ. และทีมงานโครงการบูรณะตึก 3 เข้าร่วมประชุมกับ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน

สนตอ. และทีมงานโครงการบูรณะตึก 3 เข้าร่วมประชุมกับ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะกรรมการโครงการบูรณะตึก 3

anthicha12

28 ธันวาคม 2021

สนตอ. และนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาร่วมงาน “ไตรพิธี วิถี ต.อ.”

สนตอ. และนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาร่วมงาน “ไตรพิธี วิถี ต.อ.” จัดโดยชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา

anthicha12

19 ธันวาคม 2021

เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  (ต.อ.25) ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  (ต.อ.25) ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และที่ปรึกษา สนตอ.

anthicha12

7 ธันวาคม 2021

ขอเชิญบริษัทที่สนใจ ร่วมประกวดราคาปรับปรุงห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญบริษัทที่สนใจ ร่วมประกวดราคาปรับปรุงห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

anthicha12

16 พฤศจิกายน 2021

เข้าเยี่ยมคารวะคุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน (ต.อ.39) นายก สนตอ. วาระ 2560 – 2561

เข้าเยี่ยมคารวะคุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน (ต.อ.39) นายก สนตอ. วาระ 2560 – 2561 ที่ปรึกษา สนตอ. และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อหารือและขอคำแนะนำการจัดกิจกรรมของสมาคม

anthicha12

5 พฤศจิกายน 2021

เข้าเยี่ยมคารวะคุณธงชัย ล่ำซำ (ต.อ.25) นายก สนตอ. วาระ 2546 – 2547

เข้าเยี่ยมคารวะคุณธงชัย ล่ำซำ (ต.อ.25) นายก สนตอ. วาระ 2546 – 2547 และที่ปรึกษา สนตอ. เพื่อหารือและขอคำแนะนำการจัดกิจกรรมของสมาคม

anthicha12

3 พฤศจิกายน 2021

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564

anthicha12

23 ตุลาคม 2021
1 2 19