เชิญชวนนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาทุกท่านร่วมงานเชิญชวนนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาทุกท่านร่วมงาน
คืนสู่เหย้าเพราะ..เราคิดถึง
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เวลา 16.00-22.00 น.
บัตรราคา 500 บาท
โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม…เร็วๆนี้