พี่ เพื่อนและน้อง นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ทุกรุ่น ทุกท่าน

การจัดงาน “ 82 ปี เตรียมอุดม คืนสู่เหย้า เพราะเราคิดถึง “ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
เป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมที่ 3 ของ สนตอ.ปี 2562-2563 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้

1. กระผมในนาม นายก สนตอ. ปี 2562-2563 ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานร่วมทั้งสองท่าน (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช) ที่ได้ให้เกียรติอย่างสูงมาร่วมเปิดงานครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกรุ่น ทั้งที่ไม่มีตำแหน่งเป็นคนธรรมดาพ่อบ้านแม่บ้าน และที่มีตำแหน่งบริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีนักเรียนเก่ามาจากหลายจังหวัดทั่วทุกสารทิศ อาทิจากเหนือสุด จ.เชียงราย ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มหาสารคาม ตะวันออกจาก จ.จันทบุรี และจากใต้สุด จ.สุราษฎร์ธานีและจ.สงขลาที่รวมพลังสามัคคีมาร่วมงานกันอย่างมากมายกว่า 2,500 คน ทุกคนถอดหัวโขนไว้หน้าประตูโรงเรียน เข้ามาพบกันแบบพี่แบบน้อง 
2. ท่านประธานร่วม ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ต.อ.รุ่นที่ 33 และท่าน ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ต.อ.รุ่นที่ 21 กล่าวว่าวันนี้มางานในนามนักเรียนเก่า ต.อ. ท่านทั้งสองได้แสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะกรรมการ สนตอ. และคณะอนุกรรมการการจัดงานฯ ที่มีแนวทางการจัดงานเป็นเอกลักษณ์ “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” และขอบคุณทุกท่านที่มาสนับสนุนและช่วยงาน รวมทั้งรับและเชิญชวนนักเรียนเก่าทุกคนสนับสนุนการจัดหาทุนและช่วยเหลือโรงเรียนในระยะต่อไป
3. นักเรียนเก่าทุกคนได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับครูอาจารย์เก่าและปัจจุบัน ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามให้กับสังคมไทย โดยอาจารย์ทุกท่านได้ชื่นชมและปลื้มปิติกับกิจกรรมนี้อย่างมาก
4. บรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความสุขและสนุกสนาน มีนักเรียนเก่ามาร่วมเป็นพิธีกร ร่วมการแสดงและร้องเพลงให้ความสุขกับพวกเราทุกคน รวมทั้งการถ่ายรูปหมู่ของแต่ละรุ่นเพื่อนำไปลงบันทึกในหนังสือเล่มพิเศษ และ e-book โดยที่ ต.อ.41 ยังสร้างความคึกคักด้วยจำนวนคนที่มากล้นอัฒจันทร์และมีเอกลักษณ์เชียร์ลีดเดอร์ร้องเพลงเชียร์ทุกปี และยิ่งเห็นพลังสามัคคีของน้อง ต.อ.รุ่น 42/43/44/44-4/45/… มารวมตัวกันแล้ว ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการทำงานในช่วงต่อไปจะมีคุณภาพที่ดีแน่นอน
5. คณะกรรมการ สนตอ. รุ่นปัจจุบันยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ในการรักษ์สิ่งแวดล้อม แม่บ้านบอกว่าปีนี้ขยะมีน้อยมากกว่าอดีต โดยขยะส่วนใหญ่นำกลับไปใช้ใหม่ได้ (recycle) ทีมจัดงานได้มีการจัดจุดคัดแยกและทิ้งขยะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ที่ดีไว้
6. การจัดงานนี้มีปัญหาและอุปสรรคเล็กๆน้อยๆอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นงานใหญ่ แต่ท่านประธานอนุกรรมการจัดงานฯ คุณอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ และทีมงานทุกคน สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างดี ทั้งนี้ นายก สนตอ. ต้องขอน้อมรับข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นและรับข้อเสนอแนะไว้ เพื่อส่งต่อให้รุ่นน้อง ต.อ.42 นำไปปรับปรุงในการจัดงานครั้งต่อๆไป
7. ขอขอบคุณ ความมุ่งมั่น ความสามารถ ความสามัคคีและความมีน้ำใจ ของคณะกรรมการ สนตอ. คณะที่ปรึกษา สนตอ. คณะอนุกรรมการจัดงานฯ และจิตอาสาทุกคน รวมถึงผู้สนับสนุนด้านการเงินและสิ่งของ จากทุกบริษัท หน่วยงาน องค์กรและจากนักเรียนเก่าทุกคนที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานจนสำเร็จไปได้ด้วยดี


พวกเราชาวเตรียมอุดม รักกันตลอดไป


ขอขอบคุณอีกครั้งครับ


ธีรภัทร ประยูรสิทธิ
นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ปี 2562-2563
ต.อ.รุ่นที่ 41